HR365 - Tổng hợp số liệu Nhân sự nhanh chóng và chính xác

HR365CMSADM25 November 2016

Ngày nay, vai trò của những người làm Nhân sự ngày càng trở nên quan trọng trong doanh nghiệp. Đặc biệt, hầu như các doanh nghiệp đều đồng ý rằng con người là một nguồn lực quan trọng, hiệu quả của doanh nghiệp sẽ được nâng cao nếu quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Những số liệu được tổng hợp thông qua việc tổ chức và vận hành bộ máy nhân sự, sẽ dễ dàng cho những nhà quản lý thấy được mức độ hiệu quả cũng như tình hình sử dụng nhân sự hiện tai. Đề từ đó làm căn cứ đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa.

Liệu mức độ biến động nhân sự có ổn định?

Nhân sự phân bổ có đồng đều và đâu là những vấn đề cần lưu tâm?

Mức thu nhập trung bình các vị trí có quá chênh lệch?

Có rất nhiều chỉ tiêu khác nữa mà dựa vào đó doanh nghiệp dễ dàng đánh giá được toàn bộ công tác quản lý nhân sự hiện tại.

Thông thường, chúng ta mất khá nhiều thời gian cho việc tổng hợp những số liệu này. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp quy mô lớn, bộ phận Nhân sự được tách thành nhiều mảng khác nhau như Tuyển dụng, Nhân sự, Chấm công, Tính lương, vì vậy các số liệu càng trở nên rời rạc, không thông nhất. Không chỉ mất thời gian mà xảy ra tỷ lệ cao sai sót cũng như thiếu thông tin.

Đôi lúc, doanh nghiệp dự định đưa ra những chính sách mới và cần có ngay những số liệu liên quan một cách chính xác nhất.

Xuất phát từ đó, mục đích cuối cùng của HR365 là cung cấp cho doanh nghiệp những con số thực tế về tình hình sử dụng nhân sự, ngay lập tức bất cứ khi doanh nghiệp cần.

Những nhà quản lý sẽ dễ dàng chọn lựa những chỉ tiêu liên quan như số lượng nhân viên hiện tại, tăng, giảm, thu nhập bình quân... và đặc biệt cung cấp số liệu dưới dạng đa chiều

 

Với việc cho phép lựa nhiều tùy chọn khác nhau, bạn dễ dàng đối chiếu số liệu giữa các chức danh và phòng ban, hoặc phân theo giới tính, trình độ đào tạo, loại hợp đồng lao động... Đặc biệt, linh động trong điều kiện thời gian tổng hợp số liệu với các tùy chọn như tại thời điểm hiện tại, theo tháng nào đó hoặc từ ngày đến ngày bất kỳ.

 

Kết quả được tổng hợp theo đúng các tiêu chí mà bạn đã chọn.

 

Hỗ trợ phân cấp, dễ dàng xem số liệu chi tiết theo từng đơn vị, phòng ban, bộ phận khác nhau.

Cung cấp góc nhìn dưới dạng biểu đồ trực quan, các nhà quản lý dễ dàng đánh giá và đưa ra các quyết định nhanh nhất.

 

Như vậy, chúng ta không còn mất quá nhiều thời gian cho việc tổng hợp các số liệu nhân sự mà vẫn đảm bảo đầy đủ và chính xác nhất. Giờ đây những doanh nghiệp, các nhà quản lý sẽ dễ dàng theo dõi, đánh giá tình hình sử dụng nhân sự bất cứ lúc nào, đề từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp.