HR365

 • HR365 - Tổng hợp số liệu Nhân sự nhanh chóng và chính xác

  CMSADM - 25 November 2016 - HR365

  Ngày nay, vai trò của những người làm Nhân sự ngày càng trở nên quan trọng trong doanh nghiệp. Đặc biệt, hầu như các doanh nghiệp đều đồng ý rằng con người là một nguồn lực quan trọng, hiệu quả của doanh nghiệp sẽ được nâng cao nếu quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

  Những số liệu được tổng hợp thông qua việc tổ chức và vận hành bộ máy nhân sự, sẽ dễ dàng cho những nhà quản lý thấy được mức độ hiệu quả cũng như tình hình sử dụng nhân sự hiện tai. Đề từ đó làm căn cứ đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa.

 • Gửi Phiếu Lương Tự Động Qua Email

  CMSADM - 25 November 2016 - HR365

   TÙY CHỈNH BIỂU MẪU khi gửi phiếu lương qua email nhân viên trên HR365.

  Gửi phiếu lương qua email sau mỗi kỳ tính lương là công tác hầu như không thể thiếu hiện nay, thay thế dần cho việc in phiếu lương bản cứng, vừa giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.