Hài lòng của khách hàng - Thành công của dự án
 Hotline : 0939 894 104

 

 

Với HR365, Chúng tôi có thể giúp bạn:

 

 

 Xây dựng cơ sở dữ liệu toàn bộ thông tin nhân viên

Bạn sẽ nhận được những gì?

Chi phí phần mềm

đồng/tháng

Máy chủ

Đào tạo

đồng/dự án

Miễn phí toàn bộ chi phí thiết lập ứng dụng, đổ dữ liệu ban đầu.

- Lưu trữ đầy đủ thông tin cá nhân của  mỗi nhân viên.

- Lịch sử làm việc từ lúc được tuyển dụng đến lúc thôi việc.

- Hồ sơ, tăng, giảm Bảo hiểm. Trích xuất dữ liệu đổ vào phần mềm kê khai bảo hiểm, không cần cập nhật thủ công.

- Quan hệ gia đình, người phụ thuộc.

- Theo dõi việc nộp và lưu trữ hồ sơ cứng bên ngoài.

- Báo cáo thống kê toàn bộ thông tin và lịch sử làm việc của nhân viên.

1.200.000

300 - 500 nhân viên

- Tùy chọn 1: Máy chủ ITassist: 300.000 đồng/tháng

- Tùy chọn 2:  Cài đặt tại máy chủ khách hàng: 5.000.000 đồng/dự án

 

2.900.000

 

Chấm công hiệu quả

Bạn sẽ nhận được những gì?

Chi phí phần mềm

đồng/tháng

Máy chủ

Đào tạo

đồng/dự án

Miễn phí toàn bộ chi phí thiết lập ứng dụng, đổ dữ liệu ban đầu.

- Lập kế hoạch làm việc trực tiếp trên phần mềm, từ các cửa hàng, nhà máy...

- Kết nối dữ liệu máy chấm công.

- Quản lý Phép năm.

- Chấm công thủ công/nhân viên tự nhập bảng chấm công qua timesheet.

- Nhân viên đăng ký phép và quy trình phê duyệt phép.

- Lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch làm việc ngoài giờ.

- Kiểm soát thời gian làm việc ngoài giờ không vượt quá quy định.

1.600.000

300 - 500 nhân viên

- Tùy chọn 1: Máy chủ ITassist: 300.000 đồng/tháng

- Tùy chọn 2:  Cài đặt tại máy chủ khách hàng: 5.000.000 đồng/dự án

2.900.000

 Tính lương dễ dàng và quản lý chi tiết thu nhập nhân viên

Bạn sẽ nhận được những gì?

Chi phí phần mềm

đồng/tháng

Máy chủ

Đào tạo

đồng/dự án

Miễn phí toàn bộ chi phí thiết lập ứng dụng, đổ dữ liệu ban đầu.

- Quản lý đầy đủ quá trình thay đổi lương, phụ cấp...

- Tính lương nhanh chóng, dễ dàng và chính xác.

- Cho phép người dùng chủ động điều chỉnh công thức tính toán khi có thay đổi.

- Hỗ trợ đối chiếu, kiểm tra sai sót bảng lương vào cuối tháng.

- Gửi phiếu lương qua email.

- Danh sách chuyển khoản ngân hàng.

- Tính toán các khoản phải thu: Bảo hiểm, Thuế TNCN.

- Báo cáo thống kê tổng hợp thu nhập.

2.000.000

300 - 500 nhân viên

- Tùy chọn 1: Máy chủ ITassist: 300.000 đồng/tháng

- Tùy chọn 2:  Cài đặt tại máy chủ khách hàng: 5.000.000 đồng/dự án

2.900.000

 

 


Uớc tính chi phí
Gói dịch vụ:
Quy mô:

Thời hạn đăng ký:

 6 tháng  1 năm (giảm 10%)  2 năm (giảm 15%)
Chi phí ước tính (đồng)
0

 

Triển khai theo nhu cầu, vui lòng gọi 0939 894 104
1. Căn cứ theo nhu cầu khách hàng, chúng tôi sẽ phát triển ứng dụng để đáp ứng tốt nhất những đặc thù của doanh nghiệp
2. Báo giá cụ thể sau khi khảo sát